چاپ فاكتور رسمي ، فاكتور دارايي شماره سريال برجسته ملخي
صفحه اصلی  |  درباره ما  |  مقالات  |  تماس با ما

menu
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

چاپ قبض و رسید | چاپ فرم های اداری | نمونه فرم و قبض
 
(چاپ انواع فرم و قبض های انبار ، دریافت و پرداخت ، رسید ، مرخصی ، استخدام ،  بیجک ، دستور پرداخت و ...)
 


لطفاً جهت سفارش انواع قبض و فرم اداری با شماره ي  66513337- 021 و یا واتساپ 09212573372 تماس حاصل بفرماييد
 

لطفاً جهت استعلام قیمت سایر سایز ها و یا چاپ های رنگی با دفتر فنی تهران ویلا تماس حاصل فرمایید.

چاپ تک رنگ مشکی - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

چاپ تک رنگ مشکی - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


چاپ تک رنگ مشکی - کاغذ کاربن دار (NCR)

چاپ تک رنگ مشکی - کاغذ کاربن دار (NCR)

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


چاپ دو رنگ قرمز و مشکی - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

چاپ دو رنگ قرمز و مشکی - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


چاپ دو رنگ قرمز و مشکی - کاغذ کاربن دار (NCR)

چاپ دو رنگ قرمز و مشکی - کاغذ کاربن دار (NCR)

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


چاپ چهار رنگ - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

چاپ چهار رنگ - کاغذ رو برگ 70 گرم و زیر برگ های 60 گرم

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


 

چاپ چهار رنگ - کاغذ کاربن دار (NCR)

چاپ چهار رنگ - کاغذ کاربن دار (NCR)

قیمت (تومان)

تعداد نسخه تیراژ سایز

Call

2 1000 A6
Call 2 2000 A6
Call 2 5000 A6
Call 3 1000 A6
Call 3 2000 A6
Call 3 5000 A6
Call 2 1000 A5
Call 2 2000 A5
Call 2 5000 A5
Call 3 1000 A5
Call 3 2000 A5
Call 3 5000 A5
Call 2 1000 B5
Call 2 2000 B5
Call 2 5000 B5
Call 3 1000 B5
Call 3 2000 B5
Call 3 5000 B5
Call 2 1000 A4
Call 2 2000 A4
Call 2 5000 A4
Call 3 1000 A4
Call 3 2000 A4
Call 3 5000 A4

A6 = 105 * 148 mm /  A5 = 148 * 210 mm / B6 = 176 * 250 mm
A4 = 210 * 297


 

چاپ قبض رسید

چاپ قبض رسید
تک برگی ته قبض دار

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض رسید

چاپ سند پرداخت وجه

چاپ سند پرداخت وجه
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض پرداخت وجه

چاپ قبض رسید وجه نقد و چک

چاپ قبض رسید وجه نقد و چک
تک برگی ته قبض دار

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض رسید وجخ نقد و چک

چاپ قبض دریافت صندوق

چاپ قبض دریافت صندوق
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض دریافت صندوق

چاپ قبض دریافت چک یا وجه نقد

چاپ قبض دریافت چک یا وجه نقد
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض دریافت چک یا وجه نقد

چاپ قبض پرداخت صندوق

چاپ قبض پرداخت صندوق
دو برگی و سه برگی کارربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قبض پرداخت صندوق

چاپ فرم رسید ورود کالا به انبار

چاپ فرم رسید ورود کالا به انبار
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز رسید ورود کالا به انبار

چاپ فرم رسید خروج کالا از انبار

چاپ فرم رسید خروج کالا از انبار
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز رسید خروج کالا از انبار

چاپ فرم برگشت کالا به انبار

چاپ فرم برگشت کالا به انبار
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز رسید برگشت کالا به انبار

چاپ کارت انبار

چاپ کارت انبار
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز کارت انبار

چاپ فرم دستور پرداخت

چاپ فرم دستور پرداخت
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز دستور پرداخت

چاپ فرم درخواست پرداخت

چاپ فرم درخواست پرداخت
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز درخواست پرداخت

چاپ بیجک

چاپ بیجک
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز بیجک

چاپ درخواست خرید کالا

چاپ درخواست خرید کالا
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز دستور خرید کالا

چاپ کارت گزارش هزینه ها

چاپ کارت گزارش هزینه ها
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز گزارش هزینه ها

چاپ رسید کالا و خدمات

چاپ رسید کالا و خدمات
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز رسید کالا و خدمات

چاپ تعیین وضعیت تاخیر و قیبت

چاپ تعیین وضعیت تاخیر و قیبت
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز تعیین وضعیت تاخیر و غیبت

چاپ فرم ماموریت

چاپ فرم ماموریت
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز برگ ماموریت

چاپ گزارش هزینه ایاب ذهاب

چاپ گزارش هزینه ایاب ذهاب
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز گزارش هزینه ایاب ذهاب

چاپ فرم گواهی تصدی حمل (بیجک)

چاپ فرم گواهی تصدی حمل (بیجک)
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز گواهی تصدی حمل (بیجک)

چاپ گزارش عملیات بانکی

چاپ گزارش عملیات بانکی
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز گزارش عملیات بانکی

چاپ گزارش هزینه ایاب ذهاب

چاپ گزارش هزینه ایاب ذهاب
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز درخواست مرخصی

چاپ قولنامه ماشین

چاپ قولنامه ماشین
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز قولنامه ماشین

چاپ مبایعه نامه خودرو

چاپ مبایعه نامه خودرو
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز بیع نامه خودرو

چاپ اجاره نامه

چاپ اجاره نامه
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز اجاره نامه

چاپ برچسب شناسایی مواد اولیه

چاپ برچسب شناسایی مواد اولیه
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز شناسایی مواد اولیه و قطعات

چاپ قبض درخواست ساخت لوازم و تجهیزات

چاپ قبض درخواست ساخت لوازم و تجهیزات
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز لوازم و تجهیزات

چاپ قبض درخواست تعمیر قالب

چاپ قبض درخواست تعمیر قالب
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز تعمیر قالب

چاپ قبض دستور تولید قطعه

چاپ قبض دستور تولید قطعه
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز دستور تولید قطعه

چاپ قبض گزارش اعلام خرابی دستگاه

چاپ قبض گزارش اعلام خرابی دستگاه
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز اعلام خرابی دستگاه

چاپ قبض تعیین تکلیف محصول نا منطبق

چاپ قبض تعیین تکلیف محصول نا منطبق
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم تعیین تکلیف محصول نا منطبق

چاپ قبض رزرو اتاق در هتل

چاپ قبض رزرو اتاق در هتل
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز واچر هتل

چاپ قبض بازگشت وجه بلیط یا تور

چاپ قبض بازگشت وجه بلیط یا تور
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه باز عودت مبلغ بلیط یا تور

چاپ فرم بازدید آسانسور

چاپ فرم بازدید آسانسور
دو برگی و سه برگی کاربن دار و معمولی

قابل ادیت و ویرایش بر اساس سفارش شما

دانلود فرم لایه بازبازدید آسانسورسوالات متداول در خصوص چاپ قبوض و فرم های اداری :
 

1 : فرم ها و قبوض اداری در چه سازی چاپ میشوند ؟

فرم های اداری را میتوان بسته به سفارش شما در سابز های A6 ، A5 ، B5 ، A4 و B4 چاپ کرد.

2 : كاغذ قبوض اداری از چه جنسی است ؟

فرم های اداری را میتوان بر روی کاغذ های NCR (کاربن دار) و یا  کاغذ های معمولی چاپ کرد. کاغذ های کاربن دار نازک بوده و دارای گراماژ حدودا 60 گرم هستند (هم کاغذ سفید رو و هم کاغذ های رنگی زیر برگ) . کاغذ های معمولی روبرگ سفید 70 گرم مرغوب و زیر برگ ها 60 گرم رنگی می باشند.

3 : رنگ كاغذ هاي قبوض اداری چگونه است ؟

براي كاغذ هاي قبوض و فرم های اداری رنگ خاصي تعريف نشده است اما به طور معمول برگه ي رويي سفيد رنگ است و برگه هاي زيري رنگي هستند

4 : قبوض اداری چند برگي (چند نسخه) چاپ میشوند ؟

تعداد نسخ یا برگه ها نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواندتک برگی ، ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد.

5 : آيا فاكتور فرم ها و قبوض اداری ميتوانند عمودي باشند ؟

بله قطعاً بنا بر سفارش شما فرم ها میتوانند عمودی یا افقی باشند.

6 : شماره سريال قبوض به  چه صورتی است ؟

قبض های اداری میتوانند بسته به نوع سفارش شما بدون شماره سریال یا با شماره انگلیسی یا فارسی باشند که از شماره مورد نظر شما شروع میشود.

9 : آيا فرم های قرار گرفته بر روی سایت امکان ویرایش دارند ؟

بله قطعاً طراحان ما بنا بر نیاز شما فرم ها را سفارشی سازی میکنند (هر نوع تغییری قابل اجراست)

9 : آيا امکان طراحی فرم هایی غیر از نمونه های قرار گرفته بر روی سایت امکان پذیر است ؟

ببله لطفاً جهت سفارش طرح های اختصاصی خود با شماره تلفن 66513337 و یا واتساپ 09212573372 تماس حاصل بفرمایید تا نمئنه های مورد نظر شما در کمترین زمان ممکن طراحی شود.

10 : آيا امکان چاپ رنگی فرم ها وجود دارد ؟

بله فرم های اداری میتوانند به صورت تک رنگ مشکی ، تک رنگ سرمه ای ، دو رنگ قرمز و مشکی و تمام رنگی چاپ شوند. لطفاً جهت استعلام قیمت با کارشناسان دفتر فنی تهران ویلا به شماره 66513337 و یا واتساپ 09212573372 تماس حاصل بفرمایید.

10 : آيا امکان ارسال فرم های چاپ شده به شهرستان وجود دارد ؟

بله امکان ارسال به شهرستان از طریق پست ، تیپاکس ، ترمینال اتوبوسرانی و بارنامه (شرکت های باربری) وجود دارد.

11 : صحافی قبوض و فرم های اداری چگونه است ؟

قبض ها و فرم های اداری بنا بر شفارش شما میتوانند به صورت سرچسب و یا با پرفراژ (خط برش و منگنه) صحافی شوند.

برچسب ها : چاپ قبض ، چاپ فرم ، چاپ قبض انبار ، چاپ فرم اداری ، چاپ قبوض اداری ، چاپ فرو ورود انبار ، چاپ فرم خروج انبار ، چاپ فرم برگشت انبار ، چاپ کارتکس انبار ، چاپ ماردکس انبار ، چاپ قبض رسید ، چاپ قبض صندوق ، چاپ قبض دریافت ، چاپ قبض پرداخت ، چاپ رسید وجه ، چاپ رسید پول ، چاپ رسید چک ، چاپ رسید وجه نقد ، چاپ قولنامه ماشین ، چاپ قولنامه خودرو ، چاپ بیع نامه ماشین ، چاپ مبایعه نامه ماشین ، چاپ فرم مرخصی ، چاپ بیجک ، چاپ قبض پیک ، چاپ قبض دستور پرداخت ، چاپ قبض درخواست پرداخت ، چاپ قبض صدور چک

 


تعدادی از سایت های طراحی شده توسط دفتر فنی تهران ویلا

ارتباط با ما

66513337: Tel  ساعت كار : 9:30 الي 17:30
66512703
66518146
E-mail :
info@tehranvila.com
WEB Site : www.tehranvila.com

Telegram/Whatsapp : 0921-257 33 72

Copyright © 2000 - 2020  All Rights Reserved to Tehran Vila Technical Office Design By Amir Hossein Garshasbi